top of page
2018年5月份主日信息
5/5/2018 主日崇拜之圣餐日
               (王祖祥牧师)
12/5/2018 主日崇拜之母亲节
                (赖雪燕传道)
19/5/2018 主日崇拜之圣言日
                (李妍媛传道)
13/5/2018 新城主日崇拜之母亲节
                (王祖禧牧师)
              
26/5/2018 主日崇拜之门徒推展之夜 
                (王祖祥牧师)
25/5/2018 神迹之夜复兴祷告会                       (王祖祥牧师)
27/5/2018 新城主日之门徒小组主日 
                (王祖祥牧师)
29/5/2018 晨更祷告会                              (韩国宣教团队主领)
bottom of page